ÜLE 40 EUR OSTUL TASUTA KOHANE

Privaatsuspoliitika

SIA OLANDBALTIC, Reg: 4240303466, juriidiline aadress: V. Seiles 26a-3, LV-4601, Rēzekne, vastab EL-i isikuandmete kaitse üldmääruse nr 2016/679 nõuetele Lätis. See privaatsuspoliitika selgitab, kuidas SIA OlandBaltic töötleb isikuandmeid ja kaitseb tema valduses olevaid teie isikuandmeid.

SIA OlandBaltic töötleb ainult teie isikuandmeid, millega olete vabatahtlikult nõustunud või mida teostatakse lepingulise suhte, Läti Vabariigis kehtivate ja siduvate seaduste ja määruste alusel, samuti SIA õigustatud huvide kaitsmiseks. OlandBaltic.

Milliseid isikuandmeid töödeldakse

See privaatsuspoliitika kehtib kõigi isikuandmete kohta, mille esitate SIA OlandBalticule saidil www.yoko.lv või mida SIA OlandBaltic teiega seoses hangib. Käesoleva privaatsuspoliitika tähenduses on „isikuandmed“ mis tahes teiega seotud teave, mis teid otseselt või kaudselt tuvastab (nimi, aadress, telefoninumber, e-posti aadress jne). OlandBaltic on teie isikuandmetest teadlik ja nõustute täielikult, et OlandBaltic Ltd. töötleb teie isikuandmeid vastavalt käesolevale privaatsuspoliitikale ning kehtivatele ja siduvatele Läti Vabariigi seadustele ja määrustele.

Isikuandmete säilitamine

Isikuandmete elektrooniline säilitamine ettevõtte serverites on varustatud mitmetasandilise turvalisusega, sealhulgas:

- kaitse välise sissetungi eest, takistades potentsiaalsel ründajal andmetele volitamata juurdepääsu.

- kaitse arvutiviiruste ja pahavara eest, pakkudes kontrolli ja kaitset arvutiviiruste ja pahavara eest.

Juurdepääsukontroll, IT-süsteemid on kaitstud kasutajanimede ja paroolidega, kus ligipääs antakse ainult volitatud kasutajatele. Igal kasutajal on oma kasutajanimi ja parool ning rollid ja juurdepääsud on määratletud.

Isikuandmete kasutamine

Kogume teavet mõista Teie vajadusi ja pakkuda Teile paremat teenust, sealhulgas: hoides sisedokumendid ja kontroll ning saatma reklaami e uutest toodetest, eripakkumiste või muu teabe leiame huvitavaid läbi e-posti pakute. Aadress.

Küpsiste kasutamine

Küpsis on väike fail, mille veebiserver saadab kliendile ja mis salvestatakse kasutaja arvutisse tavalise failina. See võimaldab serveril tuvastada kasutaja, kontrollides kliendi saadetud küpsist. Niipea kui nõustute, fail lisatakse ja küpsis aitab meil analüüsida teie Interneti-liiklust või teavitada teid konkreetse veebisaidi külastamisest.

Kasutame liikluslogi küpsiseid, et teha kindlaks, milliseid lehti kasutatakse ja analüüsida veebilehe liiklust. See aitab meil oma saiti täiustada, kohandades seda meie klientide vajadustega. Kasutame seda teavet ainult andmeanalüüsi eesmärkidel. Küpsis ei anna meile juurdepääsu teie arvutile ega muule teie kohta käivale teabele peale andmete, mille olete otsustanud meile edastada. Saate valida küpsiste aktsepteerimise või keeldumise.

Andmete turvalisus

Selleks, et täita oma kohustusi teile SIA OlandBaltic ei kandu teavet teie kolmandatele isikutele, välja arvatud juhul, kui see on vajalik, et saavutada õiguslikke, lepingulisi või äriliste eesmärkidega SIA OlandBaltic. Lepingu eesmärgil kohustuste täitmise üle võetud Kliendile.

SIA OlandBaltic järgib ja on rakendanud asjakohaseid tehnilisi ja korralduslikke meetmeid, et tagada isikuandmete maksimaalne kaitse volitamata avaldamise või juurdepääsu, juhusliku või ebaseadusliku kaotsimineku, hävitamise või parandamise, samuti igasuguse muu ebaseadusliku töötlemise eest.

SIA OlandBaltic teeb kõik endast oleneva, et kaitsta tema valduses olevaid isikuandmeid. Kui aga arvate, et teie õigusi on rikutud, võtke meiega ühendust. Taotluse oma õiguste teostamiseks saate esitada kirjalikult, saates selle aadressile: Sia Olandbaltic, V. Seiles 26a-3, LV-4601, Rēzekne või e-posti teel, allkirjastades vastavasisulise taotluse turvalise elektroonilise allkirjaga. ja saates selle e-posti teel. e-posti aadress: info@yoko.lv, et ebakindlus on võimalik lahendada nii kiiresti kui võimalik. OlandBaltic Ltd. kui isikuandmete vastutav töötleja teavitab, et teil on õigus saada teavet kogutud andmete kohta, nõuda andmete parandamist/kustutamist.

SIA OlandBalticul on õigus igal ajal teha muudatusi, mis avaldatakse veebilehel www.yoko.lv

Makse töötlemist pakub makseplatvorm makecommerce.lv, seetõttu edastab meie ettevõte maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed platvormi omanikule Maksekeskus AS-ile

Mida sa otsid?

Teie ostukorv